CIUON Choir Sent off Wang Jiarui, the Special Envoy of President Xi Jinping.